Miejsce:
Hotel InterContinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, Warszawa
Termin:
8-9.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność już po raz 9 zaprosić Państwa na Konferencję CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9.03.2019 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

Patronat naukowy nad konferencją objęły: Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum SzpiczakowePolskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.

Organizatorem konferencji jest Agencja Eleven, a wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Partnerów – Głównym Partnerem konferencji jest firma Celgene.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.


Program

Piątek, 8 marca 2019 r.

9:45 - 12:15
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej
9:45 - 10:10
Rola arginazy-1 w rozwoju przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej
Prof. dr hab. Dominika Nowis
Zakład Medycyny Genomowej i Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, Centrum Nowych Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:10 - 10:30
Podsumowanie badań PGSz dotyczących daratumumabu
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak
Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
11:00 - 11:15
Podsumowanie badań translacyjnych w ramach PGSz
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
10:45 - 11:10
Wpływ daratumumabu na wyniki badań przedtransfuzyjnych i praktyczne aspekty skutecznego i bezpiecznego przetaczania
Prof. dr hab. Ewa Brojer
Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej IHiT w Warszawie
11:10 - 11:25
Efekty leczenia za pomocą autologicznego przeszczepiania szpiku pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym z delecją 17p
Dr hab. n.med. Jarosław Czyż
Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
11:25 - 11:45
Dostęp do lenalidomidu i pomalidomidu w nowym programie lekowym
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
11:45 - 12:00
Szpiczak plazmocytowy pierwotnie oporny na leczenie trójlekową terapią - badanie międzynarodowe
Prof. dr hab. Artur Jurczyszyn
Oddział Kliniczny Hematologii Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
12:00 - 12:15
Komunikaty PGSz
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:10
Otwarcie konferencji
Prof. Anna Dmoszyńska Prof. Tadeusz Robak
13:10 - 14:45
SESJA 1: Szpiczak noworozpoznany
Prowadzący: Prof. Tomasz Wróbel, Prof. Bogusław Machaliński
13:10 - 13:30
Postępy w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego
Prof. Monika Prochorec-Sobieszek
13:30 - 13:50
Pacjenci kwalifikujący się do ASCT
Prof. Christoph Scheid
13:50 - 14:10
Pacjenci niekwalifikujacy się do ASCT
Prof. Jan Maciej Zaucha
14:10 - 14:30
Celgene Wykład sponsorowany
Postępy i obszary do poprawy w transplantologii szpiczaka
Prof. Catarina Geraldes
14:30 - 14:45
Dyskusja
14:45 - 15:00
Przerwa kawowa
15:00 - 16:45
SESJA 2: Szpiczak nawrotowy/oporny (1)
Prowadzący: Prof. Ewa Lech-Marańda, Dr hab. Marek Hus
15:00 - 15:20
IMiDs Foundation
Prof. Krzysztof Jamroziak
15:20 - 15:50
Celgene Wykład sponsorowany
Pomalidomid - nowe możliwości leczenia pacjentów z RRMM
Prof. Javier de la Rubia
15:50 - 16:10
Indywidualizacja terapii pacjenta z RRMM
Dr hab. Dominik Dytfeld
16:10 - 16:30
Praktyczne aspekty opieki nad pacjentem z RRMM
Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
16:30 - 16:45
Dyskusja
16:45 - 17:00
Przerwa kawowa
17:00 - 18:25
SESJA 3: Szpiczak nawrotowy/oporny (2)
Prowadzący: Prof. Grzegorz Basak
17:00 - 17:20
ASH 2018 - najważniejsze doniesienia dotyczące karfilzomibu
Prof. Krzysztof Giannopoulos
17:20 - 17:50
Przeciwciała monoklonalne anty-CD38 w terapii szpiczaka plazmocytowego: nowy standard?
Prof. Krzysztof Jamroziak
17:50 - 18:10
CAR-T: najnowsze doniesienia dotyczące możliwości zastosowania u pacjentów ze szpiczakiem
Prof. Grzegorz Basak
18:10 - 18:25
Dyskusja
19:30
Kolacja

Sobota, 9 marca 2019 r.

8:30 - 10:00
SESJA 4: Splenomegalia i/lub małopłytkowość. Kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?
Prowadzący: Prof. Maciej Machaczka
8:30 - 8:45
Seria niefortunnych wypadków
Prof. Maciej Machaczka
8:45 - 9:00
Zamaskowany sprawca
Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
9:00 - 9:15
Cień pospolitego przestępcy
Prof. Krzysztof Giannopoulos
9:15 - 9:30
Śledzony właściciel śledziony, mimo iż za płytki
Prof. Grzegorz Basak
9:30 - 9:45
Kiedy naśladowcę można uznać za oryginał?
Dr hab. Bożena Sokołowska
9:45 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:15
Przerwa kawowa
10:15 - 11:45
SESJA 5: Badania prowadzone przez PMC
Prowadzący: Prof. Krzysztof Jamroziak, Prof. Tomasz Wróbel
10:15 - 10:25
Phase 3 Randomized trial of carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone versus lenalidomide alone after stem-cell transplant for multiple myeloma (PMC006)
Dr hab. Dominik Dytfeld
10:25 - 10:35
A multicenter, single-arm, phase II study to evaluate a safety and efficacy of obinutuzumab induction followed by 2 years of maintenance in patients with relapsed/refractory Waldenstroem macroglobulinemia (OBI-1)
Prof. Tomasz Wróbel
10:35 - 10:45
PRE-emptive DAratumumab Therapy Of minimal Residual disease reappearance or biochemical relapse in multiple myeloma (PREDATOR)
Prof. Krzysztof Jamroziak
10:45 - 11:05
Standaryzacja MRD w szpiczaku
Dr hab. Anna Czyż, Mgr Agnieszka Krzywdzińska
11:05 - 11:15
A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone Versus Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethasone (KRd vs. VRd) in Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma (COBRA)
Dr n. med. Valdas Pečeliūnas, Dr hab. Dominik Dytfeld
11:15 - 11:35
Ocena terapii i epidemiologii szpiczaka plazmocytowego w Polsce – badanie obserwacyjne PMC (TETRIS) – współpraca w ramach Koalicji na Rzecz Rejestru Szpiczaka Plazmocytowego
Prof. Krzysztof Giannopoulos
11:35 - 11:45
Dyskusja
11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:00
SESJA 6: Sesja interdyscyplinarna „Diagnostyka gammapatii monoklonalnych”
Prowadzący: Prof. Katarzyna Krzanowska, Prof. Krzysztof Giannopoulos
12:00 - 12:15
Diagnostyka gammapatii monoklonalnych w oddziałach nefrologicznych
Prof. Katarzyna Krzanowska
12:15 - 12:30
Diagnostyka gammapatii monoklonalnych w oddziałach chorób wewnętrznych i reumatologicznych
Dr n. med. Piotr Ligocki
12:30 - 12:45
Opracowanie algorytmu wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego w Polsce
Prof. Krzysztof Giannopoulos, Dr med. Michał Sutkowski
12:45 - 13:00
Diagnostyka różnicowa amyloidozy
Prof. Krzysztof Jamroziak
13:00 - 14:00
SESJA 7: Discussion panel: how I treat multiple myeloma in Central and Eastern Europe (CEE) using...
Prowadzący: Prof. Roman Hajek, Dr hab. Dominik Dytfeld
13:00 - 13:15
... proteasome inhibitors
Dr n. med. Gergely Varga, Węgry
13:15 - 13:30
...immunomodulatory drugs
Dr n. med. Valdas Pečeliūnas, Litwa
13:30 - 13:45
... transplantation
Prof. Daniel Coriu, Rumunia
13:45 - 14:00
...the newest drugs
Prof. Roman Hajek, Czechy
14:00 - 14:15
Podsumowanie konferencji
Prof. Anna Dmoszyńska Prof. Krzysztof Giannopoulos
14:15
Lunch

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem.


Patronat

Patronat Naukowy:

Polska Grupa Szpiczakowa
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe
PTHiT

Patronat Medialny:

Hematoonkologia.pl

Partnerzy

Partner Główny:

Celgene

Partner Wspierający:

Amgen
Janssen
Sanofi Genzyme

Partner:

Biokom
Takeda

Organizator

Eleven

Certyfikat Infarma

INFARMA certyfikat