Miejsce:
Hotel InterContinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, Warszawa
Termin:
16-17.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność już po raz 8 zaprosić Państwa na Konferencję CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17.02.2018 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

Tegoroczne wydarzenie będzie znakomitym miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz nowotworów hematologicznych. Podczas konferencji w dniu 16 lutego planujemy spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz część wykładową i warsztatową, a w dniu 17 lutego wykłady.

Patronat naukowy nad konferencją objęły: Polska Grupa SzpiczakowaPolskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.

Organizatorem konferencji jest Agencja Eleven, a wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Partnerów – Głównym Partnerem konferencji jest firma Celgene.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.


Prof. dr hab. n. med Anna Dmoszyńska
Polska Grupa Szpiczakowa

Prof. dr hab. n. med Tadeusz Robak
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Program

Piątek, 16 lutego 2018 r.

9:00 - 12:00
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej
Prowadzenie: Prof. Anna Dmoszyńska
 • 9:00 - 9:20
  Nowe mechanizmy działania daratumumabu
  Prof. Krzysztof Giannopoulos, Oddział Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL), Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 9:20 - 9:40
  Wyniki leczenia daratumumabem chorych z oporną/nawrotową postacią szpiczaka - doświadczenia PGSz
  Prof. Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transplantologii w Warszawie
 • 9:40 - 10:00
  Jak leczymy w codziennej praktyce starszych chorych (powyżej 75 r.ż.) na szpiczaka plazmocytowego - raport PGSz
  Prof. Jan Maciej Zaucha, Klinika Hematologii i Transplantologii GUM
 • 10:00 - 10:20
  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pomalidomidem w skojarzeniu z lub bez deksametazonu i bortezomibu - raport PGSz
  Dr Grzegorz Charliński, Oddział Hematologii w Toruniu
 • 10:20 - 10:35
  Monitorowanie kardiologiczne chorych leczonych karfilzomibem
  Dr Paweł Kiciński, Oddział Hematologiczny COZL, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 10:35 - 10:50
  Charakterystyka drogi sygnałowej PD-1/PD-L1 u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  Mgr Maciej Korpysz, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UM w Lublinie, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 10:50 - 11:05
  Iksazomib w leczeniu chorych na szpiczaka dużego ryzyka cytogenetycznego
  Dr Norbert Grząśko, Oddział Hematologiczny COZL, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 11:05 - 11:25
  Białka transportu jądrowego jako nowy cel leczenia szpiczaka plazmocytowego
  Prof. Tomasz Wróbel, Klinika Hematologii UM we Wrocławiu
 • 11:25 - 11:40
  Projekt „Polska Sieć Amyloidozy” - propozycja współpracy
  Prof. Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transplantologii w Warszawie
 • 11:40 - 12:00
  Krótkie komunikaty i prezentacje
  Prof. Artur Jurczyszyn,
  Dr Adam Walter-Croneck,
  Prof. Anna Dmoszyńska
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:15
Otwarcie konferencji
Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Prof. Aleksander Skotnicki
13:15 - 15:15
Sesja plenarna I
Szpiczak plazmocytowy 2018: PERSPEKTYWA EUROPEJSKA
Przewodniczący sesji: Prof. Iwona Hus, Prof. Roman Hajek
 • 13:15 - 13:45
  Pacjent z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem – Jak leczę?
  Prof. Philippe Moreau
 • 13:45 - 14:15
  Pacjent z nawrotowym/opornym szpiczakiem – Jak leczę?
  Dr Enrique Ocio
 • 14:15 - 14:45
  Immunomodulacja i immunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
  Prof. Roman Hajek
 • 14:45 - 15:15
  Prezentacje przypadków klinicznych:
  • Terapia szpiczaka plazmocytowego o intensywnym przebiegu osteolitycznym
   Dr Agnieszka Druzd-Sitek (Warszawa)
  • Wtórny nowotwór u pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym
   Prof. Artur Jurczyszyn (Kraków)
15:15 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 17:30
Sesja plenarna II
Szpiczak plazmocytowy 2018: PERSPEKTYWA INDYWIDUALNEGO PACJENTA - część I
Przewodniczący sesji: Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Prof. Grzegorz Basak
 • 15:45 - 16:15
  Miejsce inhibitorów proteasomów nowej generacji w leczeniu szpiczaka plazmocytowego w polskiej rzeczywistości
  Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
 • 16:15 - 16:45
  Prezentacje przypadków klinicznych:
  • Karfilzomib – nowy inhibitor proteasomu w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym
   Dr Dominik Dytfeld
 • 16:45 - 17:00
  Daratumumab – update wyników badań klinicznych
  Prof. Krzysztof Jamroziak
 • 17:00 - 17:15
  Daratumumab – czy możemy mówić o przełomie w leczeniu szpiczaka – wyniki badań, a rutynowa praktyka kliniczna?
  Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
 • 17:15 - 17:30
  Prezentacje przypadków klinicznych:
  • Skuteczność terapii lenalidomidem po powikłaniach infekcyjnych i progresji choroby podczas leczenia bortezomibem
   Dr Katarzyna Kościów (Opole)
17:30 - 18:00
Przerwa kawowa
18:00 - 19:00
Spotkania z ekspertami (równolegle 3 spotkania)
 • Spotkanie z Ekspertem (Nefrologia) - Prof. Ilona Kurnatowska
 • Spotkanie z Ekspertem (Koagulologia) - Prof. Krystyna Zawilska
 • Spotkanie z Ekspertem (Ortopedia/Neurochiururgia) - Prof. Ryszard Czepko
19:30
Kolacja

Sobota, 17 lutego 2018 r.

9:00 - 10:00
Sesja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
Projekty badawcze realizowane przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe
 1. PMC006
  Randomizowane badanie 3 fazy oceniające karfilzomib, lenalidomid i deksametazon w porównaniu z monoterapią lenalidomidem u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym po transplantacji autologicznej
  Dr Dominik Dytfeld
 2. OBI-1 (PMC008)
  Wieloośrodkowe, jednoramienne badanie 2 fazy oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo leczenia indukującego obinotuzumabem z następowym dwuletnim leczeniem podtrzymującym u chorych z oporną/nawrotową makroglobulinemią Waldenstroema
  Prof. Tomasz Wróbel
 3. Opracowanie algorytmu postępowania diagnostycznego w ramach kampanii Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce
  Prof. Krzysztof Giannopoulos
 4. VIVIA
  Nieinterwencyjne badanie oceniające test lekowrażliwości plazmocytów ex vivo u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  Prof. Krzysztof Jamroziak
 5. PREDATOR (PMC008)
  Preemptywna terapia daratumumabem progresji szpiczaka plazmocytowego pod postacią minimalnej choroby resztkowej lub nawrotu biochemicznego
  Prof. Krzysztof Jamroziak
10:00 - 10:30
Przerwa kawowa
10:30 - 12:00
Sesja plenarna III
Szpiczak plazmocytowy 2018: PERSPEKTYWA INDYWIDUALNEGO PACJENTA - część II
Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Giannopoulos, Prof. Jan Maciej Zaucha
 • 10:30 - 11:00
  Aktualne zalecenia w leczeniu specjalnych populacji pacjentów (pacjenci starsi, niewydolność nerek I inne choroby współistniejące)
  Prof. Tomasz Wróbel
 • 11:00 - 11:30
  Miejsce pomalidomidu w leczeniu nawrotowego/opornego szpiczaka
  Dr Grzegorz Charliński
 • 11:30 - 12:00
  Prezentacje przypadków klinicznych:
  • Długotrwała odpowiedź na leczenie pomalidomidem u pacjenta z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym
   Dr Przemysław Kwiatkowski (Olsztyn)
  • Podwyższona leukocytoza u chorego ze zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym
   Dr Wojciech Homenda (Słupsk)
12:00 - 12:30
Panel Ekspertów - podsumowanie konferencji
Uczestnicy panelu:
Prof. Grzegorz Basak, Prof. Anna Dmoszyńska, Prof. Krzysztof Giannopoulos, Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Prof. Tomasz Wróbel, Prof. Jan Maciej Zaucha
12:30
Lunch

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z organizatorem.


Patronat

Patronat Naukowy:

PTHiT
Polska Grupa Szpiczakowa
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Patronat Medialny:

Hematoonkologia.pl

Partnerzy

Partner Główny:

Celgene

Partner Wspierający:

Amgen
Karyopharm

Partner:

Biokom
Jenssen

Organizator

Eleven

Certyfikat Infarma

INFARMA certyfikat